Vážení návštěvníci webových stránek JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář,

vážíme si toho, že jste vstoupili na webové stránky naší advokátní kanceláře.

Pokud hledáte právní pomoc v oblasti trestního práva, práva týkajícího se podnikání, občanského práva v celé své šíři (včetně přípravy a sepisu smluv s úschovou a ověřením podpisu), správního práva včetně kvalifikovaného jednání s úřady, náhrad škody, pracovního práva a dalších odvětví práva, tak jste na správném místě.

Naše právní služby poskytujeme po vzájemné domluvě v dohodnutém rozsahu a to jak formou příkazních (dříve mandátních) smluv, tak i jednorázových porad či nárazové spolupráce dle potřeb klienta. Naše kancelář sídlí v Českých Budějovicích, ale po vzájemné domluvě jsme připraveni poskytovat služby po celé České republice včetně zastupování v jednání s úřady či u soudů.

Pro Vás užitečné informace najdete dále v sekcích „Služby“, „Aktualit“, „Tým“ a „Kontakty“. Speciálně odkazujeme na sekci „Kontakty“, kde je bezplatný kontaktní formulář, kde můžete popsat svůj problém a následně se Vám ozveme s návrhem řešení Vámi popsané situace.

Naším heslem je „Profesionalita a rychlost“.

Tým JT LEGAL s.r.o.
advokátní kancelář

Přehled změn v daňové legislativě účinných od 1. ledna 2016

Přehled změn v daňové legislativě účinných od 1. ledna 2016

Od 1. ledna letošního roku došlo k několika zásadním legislativním změnám ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Změny se týkají zejména kontrolního hlášení a uplatnění DPH u nemovitostí. V souvislosti s pokračující elektronizací státní správy pak s koncem roku 2015 skončila i výjimka pro fyzické osoby z povinnosti podávat hlášení v elektronické podobě. Tato změna se přitom týká již daňového přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015.

18.02.16
Zobrazit více...

K právu na náhradu nákladů řízení s ohledem na ust. § 142a o.s.ř.

K právu na náhradu nákladů řízení s ohledem na ust. § 142a o.s.ř.

Dle ustanovení § 142a občanského právního řádu má žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, pokud mu ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby) zaslal výzvu k plnění na adresu pro doručování případně na poslední známou adresu. Výklad tohoto ustanovení obecnými soudy vedl k tomu, že absence shora popsané výzvy znamenala nepřiznání náhrady nákladů řízení. Takový výklad však nemusí být správný.

20.10.15
Zobrazit více...